විවෘත විශ්ව විද්‍යාල L.L.B. ප᳘වේශ විභාග ස

Published by Indrajith 2019-04-16 15:04:45 Gampaha, Gampaha

විවෘත විශ්ව විද්‍යාල L.L.B. ප᳘වේශ විභාග සඳහා වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත් මනා පළපුරුදු ප᳘ශ්චාත් උපාධිධාරී ( B.Sc. , MSc. , MBA ), පසුගිය වසරේ විශිෂ්ට ප᳘තිඵල ලබාදුන්, ආචාර්යවරයෙක් ඔබගේ නිවසට පැමිණ උගන්වනු ලැබේ. පසුගිය ප᳘ශ්ණ පත්ර සාකච්ඡා කෙරේ. නිබන්දන සැපයේ. නිසැක විශිෂ්ට සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් කරනු ලබන ඉගැන්වීමකි. මෙවරද විශිෂ්ට ප᳘තිඵල සමගින් ප᳘වේශ විභාග සමත් වීමට හොඳම අවස්ථාව ඔබට… ගම්පහ, මිණුවන්ගොඩ , මිගමුව, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, රාගම, වත්තල, ජාඇල, කඩුවෙල, හංවැල්ල, මුල්ලේරියාව, බත්තරමුල්ල, බොරැල්ල , නුගේගොඩ, කෝට්ටෙ, මහරගම, හා දෙහිවල අවට නිවසට පැමිණේ. තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති. අමතන්න. 0779012702

Tuition
Tuition Type : Private lesson
For sell
Gampaha, Gampaha

Do you need to advertise with us?

Advertise with us